Kuźmicz, Maksymilian Michał. 2021. „Analiza I porównanie przepisów Prawa Polskiego Z Regulacjami Unii Europejskiej W Zakresie Zwalczenia Prania pieniędzy W Cyfrowym świecie”. Studia Prawnoustrojowe, nr 52 (maj). https://doi.org/10.31648/sp.6634.