Łaszczyca, Grzegorz. 2021. „Realność Terminu załatwienia Sprawy W ogólnym postępowaniu Administracyjnym: The Reality of Time Limits for the Settlement of Cases in General Administrative Proceedings”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.6683.