Jakubczak-Fopke, Katarzyna. (2021) 2021. „Kara łączna- Kilka Uwag Na Tle Zmian Normatywnych”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/sp.6685.