Węgierski, Maciej. 2021. „Dematerializacja Akcji spółek Niepublicznych – Ewolucja Czy Rewolucja?”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/sp.6795.