Szczechowicz, Jarosław Adam. 2021. „Pominięcie Przez sąd Drugiej Instancji Nowych faktów I dowodów Przytoczonych Przez Interwenienta Ubocznego, wstępującego Do Sprawy W Trakcie postępowania Apelacyjnego”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/sp.6831.