Jankowski, Wojciech. (2021) 2021. „W Poszukiwaniu Pozamoralnych Racji Dla Trafu Prawnego”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/sp.6866.