Moras, Małgorzata. 2021. „Konsekwencje Uchylania Się Od obowiązku Zawarcia Umowy O zamówienie Publiczne – Wybrane Zagadnienia”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.6901.