Giedrewicz-Niewińska, Aneta. (2021) 2021. „Krystyna Ziółkowska, Miejsce Pracowniczego obowiązku dbałości O Dobro zakładu Pracy wśród Podstawowych obowiązków Pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021, Ss. 267”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/sp.6906.