Solodov, Denis, i Ewelina Lewandowska. 2021. „Zasadność Sporu odnośnie Nowej Definicji zgwałcenia – Uwagi Na Tle Proponowanych Zmian”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.6912.