Suknarowska-Drzewiecka, Ewa. 2021. „Obowiązek współdziałania Wierzyciela Przy Wykonywaniu zobowiązania a obowiązki Pracownika Wobec Pracodawcy W Stosunku Pracy”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.6938.