Lubiszewski, Maciej. (2021) 2021. „Zaległość Podatkowa Jako Podstawa Wykluczenia Wykonawcy Z postępowania O Udzielenie zamówienia Publicznego”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/sp.6941.