Franusz, Anna. (2021) 2021. „Odpowiedzialność Odszkodowawcza Funkcjonariusza Publicznego Z tytułu Szkody wyrządzonej Przy Wykonywaniu władzy Publicznej”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/sp.6952.