Chrzczonowicz, Piotr. (2021) 2021. „Publiczne Propagowanie Lub Pochwalanie Zachowań O Charakterze Pedofilskim. Uwagi Na Tle Zjawiska Oraz Regulacji Prawnej Z Art. 200b Kodeksu Karnego”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/sp.7003.