Borkowska, Katarzyna. 2021. „Namowa I Pomoc Do samobójstwa W Polskim I Austriackim Prawie Karnym – rozważania Komparatystyczne”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.7061.