Cora, Łukasz. 2021. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z 27 Lutego 2020 r., Sygn. Akt V KK 80/19, dotycząca Oddalenia Wniosku Dowodowego O Ponowne przesłuchanie małoletniegoenie Wniosku Dowodowego O Ponowne przesłuchanie małoletniego”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.7079.