Daśko, Natalia. 2021. „Nowelizacja Kodeksu Karnego Z Dnia 20 Kwietnia 2021 R. W Zakresie przestępstw związanych Z Terroryzmem. Uwagi Na Tle Implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/541”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.7131.