Kimla, Adrianna. 2021. „Analiza Ryzyka Rozpadu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej – Casus Szkocji”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.7164.