Wardak, Zbigniew. 2021. „Glosa Do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE Z 11 Czerwca 2020 r., Sygn. Akt C-634/18”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.7176.