Misztal, Piotr. 2021. „Zdalne Posiedzenia Aresztowe W Trybie Art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania Karnego. Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.7188.