Olszewski, Radosław. 2021. „Cofnięcie Aktu oskarżenia Przez oskarżyciela Publicznego W Procesie Karnym”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.7193.