Chlebowicz, P. (2019) „Działania ISIS wymierzone przeciwko światowemu dziedzictwu kulturowemu”, Studia Prawnoustrojowe, (43), s. 23–34. doi: 10.31648/sp.4590.