Kruk, E. (2019) „Współdziałanie organizacji społecznych z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt”, Studia Prawnoustrojowe, (43), s. 207–2015. doi: 10.31648/sp.4621.