Pływaczewski, W. (2019) „Kolekcja Corneliusa Gurlitta – współczesne reminiscencje zjawiska grabieży żydowskich dzieł sztuki przez III Rzeszę Niemiecką”, Studia Prawnoustrojowe, (43), s. 271–282. doi: 10.31648/sp.4636.