Chrostowska, M. (2019) „Niewykonanie a nienależyte wykonanie zobowiązania – wybrane uwagi”, Studia Prawnoustrojowe, (46), s. 35–49. doi: 10.31648/sp.5318.