Ostrzechowski, B. (2019) „Data początkowa naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania i zadośćuczynienia”, Studia Prawnoustrojowe, (46), s. 341–354. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5349 (Udostępniono: 23 luty 2024).