Janikowski, J. (2021) „Przestępstwo poszukiwania zabytków ruchomych bez pozwolenia lub wbrew jego warunkom”, Studia Prawnoustrojowe, (52). doi: 10.31648/sp.6192.