Lewandowski, P. (2021) „Creating a commercial company on the example of a limited liability company - about the role of an advocate: Tworzenie spółki handlowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – o roli adwokata”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.6223.