Zwolak, S. Łukasz (2021) „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 1103/17: Gloss to the decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17)”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.6239.