Kazimierczuk, M. (2021) „Wsparcie inwestycji przywracających potencjał produkcji rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (rozwiązania prawne i praktyka)”, Studia Prawnoustrojowe, (51). doi: 10.31648/sp.6393.