Siwior, P. (2021) „Prawa człowieka a zmiany klimatu – perspektywa ONZ”, Studia Prawnoustrojowe, (51). doi: 10.31648/sp.6399.