Ziółkowska, K. (2021) „Ochrona pracy dzieci i młodocianych na polskim rynku pracy”, Studia Prawnoustrojowe, (51). doi: 10.31648/sp.6404.