Siermińska-Warczak, C. (2021) „Pomniejszenie podstawy wymiaru emerytury powszechnej kobiet urodzonych w latach 1949-1952 pobierających emeryturę wcześniejszą”, Studia Prawnoustrojowe, (52). doi: 10.31648/sp.6421.