Kuczkowski, P. i Pawłowski, P. (2021) „Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1041/17”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.6535.