Świerczewska-Gąsiorowska, A. (2021) „Przestępczość osób starszych – wybrane aspekty kryminologiczne”, Studia Prawnoustrojowe, (52). doi: 10.31648/sp.6579.