Romańczuk-Grącka, M. (2021) „Gaslighting jako forma przemocy psychicznej”, Studia Prawnoustrojowe, (52). doi: 10.31648/sp.6614.