Flis-Świeczkowska, M. M. (2021) „Pełnomocnik małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym - postulaty de lege ferenda”., Studia Prawnoustrojowe, (52). doi: 10.31648/sp.6616.