Kuźmicz, M. M. (2021) „Analiza i porównanie przepisów prawa polskiego z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zwalczenia prania pieniędzy w cyfrowym świecie”, Studia Prawnoustrojowe, (52). doi: 10.31648/sp.6634.