Jurgielewicz-Delegacz, E. (2021) „Wybrane kategorie przestępczości w krajach członkowskich Unii Europejskiej w świetle danych statystycznych Eurostatu”, Studia Prawnoustrojowe, (52). doi: 10.31648/sp.6635.