Łaszczyca, G. (2021) „Realność terminu załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym: The reality of time limits for the settlement of cases in general administrative proceedings”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.6683.