Jakubczak-Fopke, K. (2021) „Kara łączna- kilka uwag na tle zmian normatywnych”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.6685.