Węgierski, M. (2021) „Dematerializacja akcji spółek niepublicznych – ewolucja czy rewolucja?”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.6795.