Szczechowicz, J. A. (2021) „Pominięcie przez sąd drugiej instancji nowych faktów i dowodów przytoczonych przez interwenienta ubocznego, wstępującego do sprawy w trakcie postępowania apelacyjnego”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.6831.