Jankowski, W. (2021) „W poszukiwaniu pozamoralnych racji dla trafu prawnego”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.6866.