Moras, M. (2021) „Konsekwencje uchylania się od obowiązku zawarcia umowy o zamówienie publiczne – wybrane zagadnienia”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.6901.