Bendorf-Bundorf, M. (2021) „Otrzymywanie dotacji celowych przez fundacje i stowarzyszenia a status podmiotu prawa publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.6903.