Giedrewicz-Niewińska, A. (2021) „Krystyna Ziółkowska, Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021, ss. 267”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.6906.