Solodov, D. i Lewandowska, E. (2021) „ Zasadność sporu odnośnie nowej definicji zgwałcenia – uwagi na tle proponowanych zmian”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.6912.