Suknarowska-Drzewiecka, E. (2021) „Obowiązek współdziałania wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania a obowiązki pracownika wobec pracodawcy w stosunku pracy”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.6938.