Lubiszewski, M. . (2021) „Zaległość podatkowa jako podstawa wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.6941.