Topilskaya , E. V. i Ialyshev, S. A. (2021) „Криминолого-криминалистическая характеристика oрганизованной преступности в спорте: Kryminologiczna i kryminalistyczna charakterystyka przestępczości zorganizowanej w sporcie”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.6949.